Информация за контакт

Адрес:

1517, гр. София
Ул. “Бесарабия” 112

Телефони:

+ 359 2 958 78 00
+ 359 2 958 78 01
+ 359 2 958 78 02
+ 359 2 958 78 03

Факс:

+ 359 2 958 78 04

Ел.поща:

Изпрати съобщение