Правила за поверителност

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от Вас, когато се регистрирате на нашия сайт или попълвате формуляр на сайта или в някое от нашите приложения.
При поръчка или регистриране на нашия сайт или в някое от нашите приложения, според случая, Вие може да бъдете помолени да въведете Вашите: име, имейл адрес, пощенски адрес или телефонен номер.

За какво използваме Вашата информация?

Всяка информация, която събираме от Вас може да се използва по един от следните начини:
- За да персонализираме Вашата работна среда в демонстрационни среди
(Вашата информация ни помага по-добре да отговорим на Вашите индивидуални нужди)
- За да подобрим обслужването на клиентите
(Вашата информация ни помага по-ефективно да отговорим на Вашите нужди за обслужване и поддръжка)
- За да Ви изпращаме периодични имейли
Имейл адресът, който предоставяте може да бъде използван, за да Ви изпращаме информация, отговаряме на запитвания, или при други искания или въпроси.

Как защитаваме Вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност за поддържане на сигурността на Вашата лична информация, когато въвеждате, предоставяте или достъпвате Вашите лични данни.

Използваме ли cookies?

Не използваме cookies.

Предоставяме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, търгуваме или прехвърляме по друг начин Вашата лична информация на външни лица. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат при оперирането на нашия уебсайт, провеждането на нашия бизнес или Вашето обслужване, доколкото имаме споразумения с тези страни за запазване поверителността на Вашата информация. Ние можем да предадем Вашата информация, когато предаването й съответства на закона, или служи за прилагане на политиката на нашия сайт или за защита на наши или чужди права, собственост или безопасност. Информация за посещения на сайта, която не може да бъде личностно идентифицирана, може да бъде предоставяна на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

Само онлайн поверителност

Тази онлайн политика за поверителност се отнася само до информацията, събрана чрез нашия сайт или регистрационни форми на нашите приложения, но не и до информацията, събрана офлайн.

Вашето съгласие

Използвайки нашия сайт или нашите приложения, Вие приемате нашата политика за поверителност.

Промени в нашата политика за поверителност

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ние ще публикуваме тези промени на нашата уеб страница. Контакт с нас Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, можете да се свържете с нас с помощта на информацията по-долу:
www.powermark.bg
headoffice@powermark.bg